Historia przedszkola

Przedszkole powstało 1 września 1981 r. jako przyzakładowe przedszkole Kolejowych Zakładów Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Dźwigowych w Białymstoku. Pierwszym dyrektorem placówki była Pani Teresa Timofiejew, następnie przez wiele lat dyrektorem była Pani Marzena Rogowska. W maju 1992 r. Kolejowy Zakłady Konstrukcji Stalowej i Urządzeń Dźwigowych przekazały pomieszczenia zajmowane przez przedszkole Samorządowi Miasta Białegostoku i od tego momentu placówka zmieniła nazwę na Przedszkole Samorządowe Nr 60 w Białymstoku.

Powrót na początek strony