Kadra

p.o. Dyrektora   placówki  jest mgr  Ewa Agnieszka Żebrowska, nauczyciel mianowany i lektor języka angielskiego.

 

Grono pedagogiczne tworzą nauczycielki, które jako nadrzędny cel swojej pracy stawiają szczęście  i wszechstronny rozwój wychowanków. Wszystkie panie ukończyły studia wyższe i posiadają tytuły magistrów pedagogiki w kierunku wychowanie przedszkolne. Niektóre dodatkowo ukończyły studia podyplomowe uprawniające do pracy w nauczaniu wczesnoszkolnym w szkole podstawowej, oraz posiadają kwalifikacje terapeuty pedagogicznego pozwalające prowadzić zajęcia z terapii pedagogicznej. Większość kadry to nauczyciele dyplomowani, czyli nauczyciele o najwyższym stopniu awansu zawodowego w oświacie. Młode nauczycielki są w trakcie zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Nauczyciele pracujący w naszej placówce ustawicznie doskonalą swój warsztat pracy.  Uczestniczą w warsztatach, szkoleniach czy kursach  kwalifikacyjnych, wszystko po to by zapewnić uśmiech na twarzy każdego dziecka.

W każdym oddziale pracuje woźna oddziałowa, która pomaga nauczycielowi w trakcie prowadzenia zajęć, towarzyszy dzieciom na spacerach, pomaga maluchom w czynnościach samoobsługowych i w czasie posiłków.

       Nauczycielki:

          mgr Katarzyna Białobłocka z ukończoną gimnastyką korekcyjną oraz terapią pedagogiczną

          mgr Elżbieta Chilecka

          mgr Renata Dorosz  z ukończoną terapią pedagogiczną

          mgr Wioletta Kraszewska-Duszak

          mgr Agnieszka Kuźmienko z ukończoną terapią pedagogiczną

          mgr Joanna Leszczyńska z ukończoną terapią pedagogiczną

          mgr Monika Omieljaniuk

          mgr Elżbieta Prus

          mgr Ewa Żebrowska z ukończonym językiem angielskim oraz oligofrenopedagogiką

      Personel:

        Katarzyna Adamska

        mgr Wioletta Ambrożej

        Violetta Chociej

        Grażyna Fiłoc

        Jan Kołejda

        Iwona Naumowicz

        Katarzyna Omielan

        Paulina Romaniuk

         mgr Marta Rudczuk

         Iwona Sekścińska

         Bogumiła Żukowska

        Specjaliści:

         Aleksandra Kurpiewska - psycholog

         Marta Stasiewicz-Pyłko - pedagog specjalny

         Jolanta Zakrzewska - logopeda

       

      

         

 

Powrót na początek strony